PŘIHLÁŠENÍ
NOVINKY

Pravidla Tipovačky

ročník 2012/2013


Jednotlivá kola Gambrinus ligy se tipují přes webový formulář.

Pro tipování musíte být přihlášeni pod svým nickem, můžete používat více nicků. Ovšem každý nick bude hodnocený samostatně, body nelze sčítat.

Tipuje se přesný výsledek utkání "A" mužstva, dále střelci gólů a návštěva. Případný tip na střelce vlastního gólu uveďte v Poznámce. V případě, že není webový formulář k dispozici, lze tip zaslat mailem na tuto adresu: hellik@banicek.com, jiný způsob hlasování není přípustný (např. v Poznámce, SMS, Pokecu apod.).

Vyhodnocení každého kola zohledňuje všechny výše uvedené části tipu, chybějící údaj je brán jako chybně natipovaný a i takto hodnocený (viz bodování dále). Počet střelců může být maximálně roven tipovanému výsledku utkání. Je to SW ošetřeno, pokud by ale přesto z nějakého důvodu došlo k natipování více střelců, tak nebude tipujícímu přiznán žádný bod ani za správně určené střelce. V pohárových utkáních se tipuje stav po základní hrací době, ostatní náležitosti můžete uvést v Poznámce a budou brány na zřetel, pokud budou ostatní rozhodovací kritéria shodná. Přednost má ale vždy základní tip.

V případě, že dojde k předčasnému ukončení zápasu, k jeho přerušení a nedohraní nebo bude zápas bez náhrady zrušen, vypadne toto kolo z hodnocení Tipovačky, na případný kontumační výsledek nebude brán zřetel. V případě odložení zápasu, popř. jeho dohrání v náhradním termínu bude z hlediska Tipovačky brán v potaz právě tento dokončený (resp. odložený) zápas.Tipování zápasů "A" mužstva:

Prvních dvacet míst získává body do celkového pořadí,
a to postupně od 20 do 1 bodu.

Bodovací systém
- uhodnutý přesný výsledek: +3b
- správný tip (výhra, remíza, prohra): +4b
- uhodnutý střelec: +1b za prvního uhodnutého střelce a o 0,5b navíc za každého dalšího uhodnutého střelce bez ohledu na tým (čili za druhého 1,5b, za třetího 2b, za čtvrtého 2,5b atd., takže za tři uhodnuté střelce získá tipující celkem 4,5 bodu).
Bonus půl bodu získá ten tipující, jehož počet natipovaných a zároveň správně určených střelců se bude rovnat počtu vstřelených gólů, a to u každého z mužstev. Tedy pokud někdo natipuje 1 střelce domácích a 2 hostí a utkání skončí 1:2 a trefí všechny tři střelce, obdrží dalších 2x 0,5 bodu.
Zároveň ovšem musí tipovat přesně počet vstřelených gólů u každého z celku, u něhož by vznikl nárok na bonus (lze totiž tipovat méně střelců, než kolik umožňuje výsledek).
Bonusové body budou připisovány i u nuly jako počtu vstřelených gólů a tedy u žádného natipovaného střelce. Za přesný tip 0:0 náleží tedy tipujícímu automaticky 2x0,5 bodu.
- přesně natipovaný počet gólů u každého z týmů: +2b (při přesném tipu tedy +4b)
- chybějící nebo nadbývající gól u jednoho z celků: -1b za každý gól
- pět nejpřesnějších tipů na diváky: 51 bod (diference po 1 bodu).
Za absolutně přesný tip obdrží tipující 3 bonusové body do vyhodnocení kola, za tip s rozdílem 1 až 10 diváků včetně pak 1 bonusový bod do vyhodnocení kola (vítěz tak může obdržet celkem až 8 bodů za diváky). Bonusové body tedy nejsou závislé na pořadí v této dílčí soutěži, pokud se tipující na 6. až např. 9. místě vejdou do tolerance 1-10 diváků, taktéž obdrží po jednom bonusovém bodu.
- pět nejméně přesných tipů na diváky: -1-5 bod (diference po 1 bodu)


Za vítězství v kole budou příslušnému vítězi a dalším tipujícím na 2. a 3. místě připsány bonusové body do celkového pořadí dle celkového bodového zisku v kole:

Počet bodů
v kole celkem
bonusové body do celkového pořadí
první druhý třetí
6-7,5 1 0 0
8-10,5 2 1 0
11-13,5 4 2 1
14-16,5 7 4 2
17 a více 11 7 4


Další bonusy může získat každý soutěžící, který v kole tipne nejméně očekávaný přesný výsledek. V tomto případě obdrží do celkového pořadí bonus 5 bodů a ten, který tipne správný výsledek (ale ne přesný) obdrží do celkového pořadí bonus ve výši 3 bodů, a to bez ohledu na kterém místě se v daném kole umístil. Tady ale platí, že se musí umístit na bodované pozici v kole.
Očekávanost výsledku bude hodnocena na základě rozložení všech vašich tipů (vítězství domácích - remíza - prohra domácích). Pokud dojde k situaci, že na všechny tři druhy výsledku dojde stejný počet tipů, nebudou tyto bonusové body uděleny žádnému tipujícímu.

Dále pak mohou být připsány další bonusy, a to v případě, že přesný tip (popř. i správný, ale k tomu bude docházet velmi ojediněle) zašle minimum tipujících - jedná se o další zúžení nejméně očekávaného výsledku, čili když takový přesný (resp. správný) tip zašle pouze jeden až tři tipující. V tomto případě obdrží tipující, který jako jediný zaslal přesný (resp. správný) tip 3 bonusové body do celkového pořadí, pokud budou dva takoví tipující, tak obdrží po dvou bonusových bodech do celkového pořadí a pokud se trefí pouze tři tipující, tak každý z nich obdrží po jednom bonusovém bodu do celkového pořadí. Tyto bonusové body budou uděleny bez ohledu na pořadí v kole, tipující se však stejně jako v předešlém odstavci musí umístit na bodované pozici, což je sice velmi pravděpodobné, nikoliv však jisté.

V jednom kole lze získat oba bonusy, za nejméně očekávaný výsledek i za minimum správných (přesných) tipů, zároveň.

V případě bodové rovnosti se tipy seřadí podle kritérií
- přesný výsledek
- správný tip
- vyšší počet správně natipovaných střelců FCB
- přesnější tip na diváky
- Poznámky (poznámka ale slouží pouze k určení střelce vlastního gólu a při specifikaci konečného výsledku pohárových utkání. Jedině v domácím poháru bude mít tedy Poznámka smysl jako rozhodující kritérium. Na ostatní skutečnosti uvedené v Poznámce nebude brán zřetel).

Podle těchto kritérií budou tipující seřazeni na bodovaných místech, na dalších místech budou rozděleni již pouze podle bodového zisku a jejich přesné pořadí nemusí odpovídat výše uvedeným zásadám, většinou budou automaticky seřazeni jen podle tipu na diváky.


V případě nějaké změny ve způsobu tipování nebo v adrese, na kterou je nutno tipy odeslat, budete včas o této změně informováni a tato skutečnost nebude znamenat změnu Pravidel.V případě rovnosti bodů na medailových pozicích celkového pořadí po ukončení soutěže bude rozhodovat o konečném umístění lepší umístění v tipování výsledků "A" mužstva.
Pokud bude i toto shodné, rozhodne vyšší zisk z tipů na U21.
Pokud nerozhodne ani toto kritérium, obsadí tito tipující shodné místo.

Veškeré sporné případy ohledně vyhodnocení jednotlivých kol a částí Tipovačky bude řešit skupina dobrovolníků z řad EM a jejich rozhodnutí bude konečné, bez dalších možností odvolání. Pravidla nelze v průběhu soutěže měnit.

Přejeme hodně štěstí při tipování.


Hellik